Dnes doprava ZDARMA. Platí pro objednávky nad 200 Kč a platbu online. Vložte kupón DOPRAVAZDARMA do košíku.

Stavové ikony a symboly na iPhonu

Stavové ikony a symboly na iPhonu

Přečtěte si, co znamenají jednotlivé stavové ikony a symboly v horní části obrazovky. 

 

Kde se zobrazují stavové ikony

Stavové ikony se na iPhonu zobrazují na stavovém řádku. Na iPhonu X a novějším se základní ikony zobrazují v levém a pravém horním rohu obrazovky. Pokud nějakou ikonu nevidíte, podívejte se do Ovládacího centra. Otevřete ho přejetím dolů z pravého horního rohu.

iPhone X a novější

iPhone 8 a starší

Stavové ikony na iPhonu

Níže se podívejte, co znamenají jednotlivé ikony.


Jste v dosahu mobilní sítě a můžete telefonovat. Pokud je signál nedostatečný, objeví se text „Žádná služba“.

Ikona LTE
Síť LTE vašeho operátora je dostupná a iPhone ji může použít k připojení k internetu. (iPhone 5 a novější. Není k dispozici ve všech oblastech.)

Ikona dvou karet SIM s mobilní sítí
iPhone s funkcí dvou karet SIM je v dosahu mobilní sítě a umožňuje telefonování. Pokud je signál nedostatečný, objeví se text „Žádná služba“.

Ikona 3G
Síť 3G UMTS (GSM) nebo EV-DO (CDMA)vašeho operátora je dostupná a iPhone ji může použít k připojení k internetu. 

Ikona 4G
Síť 4G UMTS (GSM) nebo LTE vašeho operátora je dostupná a iPhone ji může použít k připojení k internetu. (Není k dispozici ve všech oblastech.)

Ikona GPRS
Síť GPRS (GSM) nebo 1xRTT (CDMA) vašeho operátora je dostupná a iPhone ji může použít k připojení k internetu. 

Ikona E
Síť EDGE (GSM) vašeho operátora je dostupná a iPhone ji může použít k připojení k internetu.

Ikona Wi-Fi
Můžete použít telefonování přes Wi-Fi. Vedle ikony se zobrazuje název operátora. 

Ikona proužků Wi-Fi
iPhone je připojený k Internetu přes Wi-Fi.

Ikona VPN
Jste připojeni k síti pomocí VPN

Ikona střelky
Některá aplikace nebo web používá Polohové služby. Nevyplněná ikona  znamená, že některá položka může získat informaci o vaší poloze za určitých podmínek.

Ikona roztočeného kola
Probíhá přenos dat. 

Ikona Letového režimu
Je zapnutý Letový režim. Dokud tento režim nevypnete, nebude možné telefonovat ani používat Bluetooth.

Ikona zámku otáčení
Zámek orientace je zapnutý. Dokud toto nastavení nevypnete, nebude se otáčet obrazovka.

Ikona měsíce
Je zapnutý režim Nerušit. Dokud toto nastavení nevypnete, bude vypnutý zvuk vyzvánění, upozornění a oznámení. Budíky ale zvonit budou.

Ikona rotujících šipek
iPhone se synchronizuje s iTunes

Ikona zámku
iPhone je zamčený pomocí hesla nebo Touch ID.


iPhone je spárovaný s bezdrátovými sluchátky.

Ikona hodin
Je nastavený budík.


Tato ikona udává stav baterie iPhonu. Pokud je tato ikona žlutá, je zapnutý Režim nízké spotřeby. Pokud je tato ikona červená, je stav baterie iPhonu nižší 20 %.


Stav baterie spárovaného Bluetooth zařízení.


iPhone je připojený k internetu přes osobní hotspot jiného iOS zařízení.

Ikona baterie s bleskem
iPhone se nabíjí.

   

Ikona CarPlay
iPhone je připojený k systému CarPlay.

Když je stavový řádek zbarvený modře, zeleně nebo červeně

Na iPhonu X a novějším se barva zobrazuje jako bublina za zobrazením času. Na iPhonu 8 nebo starším je barevně zvýrazněný celý stavový řádek. Jednotlivé barvy znamenají následující:
 


iPhone buď poskytuje osobní hotspot, nebo nějaká aplikace aktivně využívá polohové údaje.*


Právě voláte.


iPhone nahrává zvuk nebo obrazovku.