💥 AKCE 21.7. zdarma chytré hodinky do vyprodání + 300 Kč SLEVA + podvodní pouzdro + záruka 3 roky (v ceně 1999 Kč) + splátky 0%

Jak vypnout zvětšení obrazovky?

Chcete‑li zvětšení vypnout, poklepejte na displej třemi prsty nebo použijte zkratky zpřístupnění.

 

Zvětšení obsahu obrazovky na iPhonu

V mnoha aplikacích je možné zvětšit nebo zmenšit některé položky. Poklepáním nebo rozevřením prstů můžete například zvětšit fotky v aplikaci Fotky nebo rozšířit sloupce webové stránky v Safari. Využít můžete i funkci Zvětšení, která zvětší obsah libovolné obrazovky, s níž právě pracujete. Zvětšit můžete celou obrazovku („Celá obrazovka“) nebo jen část obrazovky pomocí pohyblivého okna zvětšení („V okně“). Zvětšení můžete používat společně s VoiceOverem.

Nastavení funkce Zvětšení

 1. Přejděte do Nastavení  > Zpřístupnění > Zvětšení a zapněte volbu Zvětšení.

 2. Podle potřeby upravte kterékoli z následujících nastavení:

  • Sledovat zaměření: Sledování vybraných položek, kurzoru a textu, který píšete.

  • Chytré psaní: Přepnutí do režimu Zvětšení okna při objevení klávesnice.

  • Klávesové zkratky: Ovládání zvětšení klávesovými zkratkami na externí klávesnici.

  • Ovladač zvětšení: Zapnutí ovladače, nastavení jeho akcí a úprava barvy a neprůhlednosti.

  • Oblast zvětšení: Vyberte volbu Celá obrazovka nebo V okně.

  • Filtr zvětšení: Vyberte volbu Žádný, Inverzní, Stupně šedi, Inverzní stupně šedi nebo Málo světla.

  • Maximální přiblížení: Přetažením jezdce upravte úroveň zvětšení.

 3. Pokud používáte iPhone s polohovacím zařízením, můžete v části Ovládání ukazatele nastavit i následující volby:

  • Posouvání zvětšeného zobrazení: Výběrem volby Kontinuálně, Střed nebo Okraje určete, jak se má obsah obrazovky posouvat v závislosti na pohybech ukazatele.

  • Při zvětšování upravovat velikost: Zapíná změny velikosti ukazatele v závislosti na zvětšení.

 4. Chcete‑li funkci Zvětšení přidat ke zkratkám zpřístupnění, přejděte do Nastavení > Zpřístupnění > „Zkratka zpřístupnění“ a pak klepněte na Zvětšení.

Použití funkce Zvětšení

 1. Chcete‑li zapnout zvětšení, poklepejte na displej třemi prsty nebo použijte zkratky zpřístupnění.

 2. Chcete‑li zobrazit větší část obrazovky, proveďte kterékoli z následujících akcí:

  • Úprava zvětšení: Poklepejte na displej třemi prsty (po druhém klepnutí je nezvedejte) a potom táhněte nahoru nebo dolů. Můžete také klepnout třikrát třemi prsty a pak přetáhnout jezdec Úroveň zvětšení.

  • Posunutí okna zvětšení: (v okně) Přetáhněte úchyt u dolního okraje okna zvětšení.

  • Posunutí na jinou část obrazovky: (celá obrazovka) Táhněte přes displej třemi prsty.

 3. Chcete‑li upravit nastavení v nabídce Zvětšení, klepněte třikrát třemi prsty a pak proveďte kteroukoli z následujících akcí:

  • Výběr oblasti: Vyberte volbu Celá obrazovka nebo V okně.

  • Změna velikosti okna zvětšení: (v okně) Klepněte na „Změnit velikost okna zvětšení“ a přetáhněte kterýkoli z okrouhlých úchytů, které se zobrazí.

  • Výběr filtru: Vyberte volbu Inverzní, Stupně šedi, Inverzní stupně šedi nebo Málo světla.

  • Zobrazení ovladače zvětšení: Klepněte na Zobrazit ovladač.

 4. Chcete‑li použít ovladač zvětšení, proveďte kteroukoli z následujících akcí:

  • Zobrazení nabídky Zvětšení: Klepněte na ovladač.

  • Zvětšení nebo zmenšení: Poklepejte na ovladač.

  • Panoramatický pohled: Ve zvětšeném zobrazení přetáhněte ovladač.

Používáte‑li zvětšení s klávesnicí Magic Keyboard, zvětšená oblast se posouvá tak, aby se kurzor neustále nacházel uprostřed. Viz Spárování klávesnice Magic Keyboard s iPhonem.

Chcete‑li zvětšení vypnout, poklepejte na displej třemi prsty nebo použijte zkratky zpřístupnění.

 

 

×

Splátková kalkulačka ESSOX

×